Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2013
                                                                              Αρ. Πρωτ. 50   
                                                                                                                  
Κωνσταντίνο Λουρόπουλο
Πρόεδρο & Δ.Σ.
ΟΠΑΠ Α.Ε.
Λεωφόρος Κηφισού 62
121 32 Περιστέρι
                       

Αξιότιμε κύριε Λουρόπουλε,

Γνωρίζοντας το κοινωνικό σας έργο και ιδιαίτερα την συνδρομή σας σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, θα θέλαμε να σας ενημερώσομε για τις επείγουσες ανάγκες που αντιμετωπίζουμε στο Κασιμάτειον Γηροκομείο Κυθήρων. Το Ίδρυμα αυτό είναι μη κερδοσκοπικό ΝΠΙΔ, έχει δημιουργηθεί από την φιλοπατρία και την γενναιοδωρία των Κυθηρίων της διασποράς και λειτουργεί ανελλιπώς από το έτος 1975. Φιλοξενεί 50 περίπου ηλικιωμένους, οι μισοί από τους οποίους είναι κατάκοιτοι και χρήζουν ειδικής φροντίδας.

Τα έσοδα για την λειτουργία και συντήρηση του Γηροκομείου προέρχονται κυρίως από ενοίκια ήδη πεπαλαιωμένων ακινήτων (κυρίως μικρών διαμερισμάτων), τα οποία δωρίζουν οι Κυθήριοι και από μια μικρή εισφορά των τροφίμων, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν σύνταξη του ΟΓΑ. Η βαθειά και παρατεταμένη οικονομική κρίση της Χώρας έχει μειώσει δραστικά τα έσοδα και έχει αυξήσει τα έξοδα του Γηροκομείου. Ως αποτέλεσμα, το Γηροκομείο για πρώτη φορά στην διάρκεια της σχεδόν 40ετούς λειτουργίας του αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.

Μια άμεση ανάγκη για την μείωση των δαπανών του Γηροκομείου είναι η εγκατάσταση ενός συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας, ώστε να μειωθεί η δαπάνη θέρμανσης-ψύξης, η οποία μετά την πρόσφατη εξομοίωση των τιμών του πετρελαίου έχει φτάσει στα ύψη για τον περιορισμένο προϋπολογισμό του Γηροκομείου. Σε μια πρόχειρη έρευνά μας η συνολική δαπάνη για την εγκατάσταση του σχετικού συστήματος είναι της τάξεως των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) Ευρώ.

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε, στα πλαίσια του αξιέπαινου προγράμματός σας κοινωνικής φροντίδας, να εξετάσετε την δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου αυτού για την ανακούφιση μιας από τις ευπαθέστερες ομάδες συνανθρώπων μας σε ένα ακριτικό νησί με έντονα γερασμένο πληθυσμό που δεν έχει άλλες δυνατότητες φροντίδας των γερόντων πλην του Γηροκομείου.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,

Για το Τριφύλλειο Ίδρυμα Κυθηρίων ως διαχειριστή του Κασιματείου Γηροκομείου Κυθήρων

Ο Πρόεδρος του ΔΣ                                           Ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣ

Δρ. Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός                                    Δρ. Νικόλαος Π. Γλυτσός                                             

 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το ΔΣ του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων λαβών γνώσιν του πρόσφατου θανάτου του

Αντωνίου Δημητρίου Κουέλλη

Ιστορικού μέλους του πρώτου ΔΣ του Ιδρύματος από το 1956 έως 1965, αναγνωρίζοντας τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε εν τη γενέσει του Ιδρύματος και τιμώντας την μνήμη του


ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ

1. Να εκφράσει τα συλλυπητήριά του και να στείλει το παρόν ψήφισμα
στην οικογένεια του εκλιπόντος,

2 Να διαθέσει το ποσόν των 1000 Ευρώ υπέρ των τροφίμων του Κασιματείου Γηροκομείου Κυθήρων,

3.Να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα στον Κυθηραϊκό Τύπο και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.ΑΘΗΝΑ  22 Φεβρουαρίου 2013
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δρ. ΕΜΜ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ                             Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΛΥΤΣΟΣ


ΤΑ  ΜΕΛΗ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ, ΕΜΜ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΣ, ΕΜΜ. ΔΕΥΤΕΡΕΒΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ

 Στην Αθήνα σήμερα την 12η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων  συνήλθε εκτάκτως μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του συμπατριώτη μας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ν. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Eν ενεργεία επίλεκτου και δραστήριου μέλους του Δ.Σ. του Ιδρύματος και

Αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

Προς:

ΑΡΩΝΗ -ΤΣΙΧΛΗ ΑΙΚ.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

ΜΑΡΣΕΛΛΟ ΗΛΙΑ

ΤΖΑΝΝΕ ΣΠΥΡΟ

ΤΡΙΦΥΛΛΗ ΑΝΤΩΝΗ

 

Το νεοεκλεγέν ΔΣ του Τριφυλλείου Ιδρύματος επιθυμεί να σας ευχαριστήσει θερμότατα για τις πολύτιμες υπηρεσίες τις οποίες ανιδιοτελώς προσφέρατε στο Ίδρυμα, και κατ’ επέκταση στους Κυθηρίους, κατά την διάρκεια της μακράς θητείας σας στο ΔΣ, μέσω του οποίου συμβάλατε στην αντιμετώπιση και την λύση κρισίμων προβλημάτων για το ίδρυμα και την προώθηση των κοινωφελών του σκοπών. Η πείρα σας και η αξιοσύνη σας θα εξακολουθεί να είναι πολύ χρήσιμη για το Ίδρυμα και θα ήμαστε ευγνώμονες αν συνεχίζατε να συνδράμετε το Ίδρυμα, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, στην δύσκολη περίοδο που περνάει ως αποτέλεσμα της γενικότερης κρίσης στην Χώρα, η οποία δεν το αφήνει αλώβητο.
                                                                                                  
                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ                                        Γεώργιος Ι. Κασιμάτης