Στην Αθήνα σήμερα την 12η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων  συνήλθε εκτάκτως μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του συμπατριώτη μας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ν. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Eν ενεργεία επίλεκτου και δραστήριου μέλους του Δ.Σ. του Ιδρύματος και

Αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:


1.    Να παραστεί σύσσωμο το Δ.Σ. του Ιδρύματος στην κηδεία του.
2.    Να εκφωνήσει επικήδειο λόγο ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Εμμ. Καλοκαιρινός.
3.    Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του εκλιπόντος.
4.    Να διαθέσει εις μνήμη του το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ υπέρ των τροφίμων του Οίκου Ευγηρίας Κυθήρων «Κασιμάτειον».
5.    Να δημοσιευθεί το παρόν στον Κυθηραϊκό Τύπο και στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος και αντίγραφό του να αποσταλεί στην οικογένεια του εκλιπόντος.

ΑΘΗΝΑ  12 Φεβρουαρίου 2013
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δρ. ΕΜΜ. Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ                     Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΛΥΤΣΟΣ