ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 1.1-30.6.2021

ΔΩΡΕΕΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 1.1-30.6.2021