ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

1.1-30.6.2020