Το ΔΣ του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες  στα απερχόμενα μέλη της Τοπικής Εφορίας του Γηροκομείου Κυθήρων κκ. Γεώργιο Κομηνό (Πρόεδρο), Γεώργιο Λευθέρη (Αντιπρόεδρο) και Γεώργιο Μπαβέα (Ταμία) για την χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση και λειτουργία του Γηροκομείου, καθώς επίσης και για την άψογη και αγαστή συνεργασία με το ΔΣ του Ιδρύματος για όλα τα οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα που ανέκυπταν. Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής κρατήσαμε την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών στους τροφίμους σε υψηλό επίπεδο και την καλή φήμη του Γηροκομείου σε ζηλευτή θέση. Είμαστε βέβαιοι ότι με την πολύτιμη εμπειρία που αποκτήσατε θα εξακολουθήσετε να συνδράμετε το Γηροκομείο και την νέα του διοίκηση όποτε χρειαστεί.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                              Ο Γενικός Γραμματέας

Δρ Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός                                             Δρ Νικόλαος Π. Γλυτσός


Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κασιματείου Γηροκομείου Κυθήρων, το ΔΣ του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων, στη συνεδρίασή του της 22ας Ιανουαρίου 2014, όρισε τα μέλη της νέας Τοπικής Εφορίας του Γηροκομείου για την επόμενη τριετία. Τα ορισθέντα μέλη κατά αλφαβητική σειρά είναι τα εξής: Γεώργιος Καλλίγερος, Γεώργιος Λουράντος, Αντώνιος Πρωτοψάλτης, , Σταματίνα  Σαμίου και Γεώργιος Σοφίος. Το ΔΣ Του Τριφυλλείου Ιδρύματος, τους συγχαίρει για την νέα τους θέση, τους ευχαριστεί για την εθελοντική τους προσφορά στο Γηροκομείο, τους εύχεται καλή δουλειά και προσβλέπει στην καρποφόρα συνεργασία τους με τις Υπηρεσίες και την Διοίκηση του Ιδρύματος.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                              Ο Γενικός Γραμματέας

Δρ Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός                                             Δρ Νικόλαος Π. Γλυτσός