ΨΗΦΙΣΜΑ

 Στην Αθήνα σήμερα την 19η  Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Σάββατο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων συνήλθαν σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση, μόλις πληροφορήθηκαν τον αιφνίδιο θάνατο του διακεκριμένου Κυθήριου και επί μακράν σειράν ετών Προέδρου του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών

  ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΤΖΩΡΤΖΗ) Ι. ΚΑΡΥΔΗ

 ο οποίος καθ’ όλη την διάρκεια του βίου του υπήρξε υπόδειγμα αρχοντιάς, ακεραιότητας, νηφαλιότητας και ανιδιοτέλειας, από δε την θέση του Προέδρου του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών, την οποίαν κυριολεκτικώς εκόσμισε, προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στο Νησί μας,  συνεργαζόμενος πάντοτε αρμονικά με το Ίδρυμά μας, στο έργο του οποίου ήταν ειλικρινής και αμέριστος συμπαραστάτης,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

1.Να εκφράσει  τα βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήριά του  στην οικογένεια του εκλιπόντος, διαβεβαιώνοντας τους ότι, αν και λόγω ανυπέρβλητων αντικειμενικών συνθηκών δεν κατέστη δυνατόν να παραστούν τα μέλη του αυτοπρόσωπα στην εξόδιο ακολουθία, εν τούτοις συμμετείχαν σ’ αυτήν νοερά.

2.Εκ μέρους του Ιδρύματος, ο Πρόεδρός του να αποχαιρετήσει τον εκλιπόνταμε κείμενο που θα δημοσιευτεί στον κυθηραϊκό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό.

3.Να διαθέσει στη μνήμη του εκλιπόντος το συνολικό ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, εκ των οποίων χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ υπέρ του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών και χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ υπέρ των τροφίμων του Οίκου Ευγηρίας Κυθήρων «Κασιμάτειον».

4.Να αποσταλεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος,

 5.Να δημοσιεύσει το ψήφισμα αυτό στον κυθηραϊκό τύπο και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

 

ΑΘΗΝΑ  19 Σεπτεμβρίου 2020

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δρ. ΕΜΜ. Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ                                                Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΛΥΤΣΟΣ

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ,

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΑΡΔΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΥΤΕΡΕΒΟΣ, 

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΘΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΜΙΟΥ