Πρόεδρο Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών                                       
Γεώργιο Καρύδη                                                                                             7/1/2014

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

ΤΟ ΔΣ του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων με ενθουσιασμό απεφάσισε, στην συνεδρίασή του της 19ης Δεκεμβρίου 2013, να εκφράσει τα θερμά και ειλικρινή του συγχαρητήρια στον Κυθηραϊκό Σύνδεσμο Αθηνών και ιδιαιτέρως στον Πρόεδρό του Γεώργιο Καρύδη που είχε την ιδέα και ανέλαβε την αξιέπαινη πρωτοβουλία με επιμονή και αποτελεσματικότητα να φέρει εις πέρας το μεγαλειώδες και ιστορικό έργο της ψηφιοποίησης και ανάρτησης στο διαδίκτυο όλων των Κυθηραϊκών εφημερίδων από την έναρξη εκδόσεώς τους το 1893 μέχρι σήμερον. Με το έργο αυτό, ο Κυθηραϊκός Σύνδεσμος Αθηνών παρέδωσε εσαεί άφθαρτο από τον χρόνο και την χρήση το διάρκειας 120 ετών ιστορικό αρχείο των Κυθηραϊκών εφημερίδων, τις κατέστησε άμεσα προσιτές στους απανταχού της Γής Κυθήριους και προσέφερε μια προσβάσιμη και πολύτιμη πηγή γνώσης και έρευνας σε όσους ενδιαφέρονται για την διαχρονική εξέλιξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής των Κυθηρίων, των πολιτικών εξελίξεων και των ιστορικών στιγμών του Νησιού.

Με Εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                                    Ο Γενικός Γραμματέας


Δρ Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός                                                   Δρ Νικόλαος Π. Γλυτσός

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το ΔΣ του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων λαβών γνώσιν του πρόσφατου θανάτου του

Αντωνίου Δημητρίου Κουέλλη

Ιστορικού μέλους του πρώτου ΔΣ του Ιδρύματος από το 1956 έως 1965, αναγνωρίζοντας τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε εν τη γενέσει του Ιδρύματος και τιμώντας την μνήμη του


ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ

1. Να εκφράσει τα συλλυπητήριά του και να στείλει το παρόν ψήφισμα
στην οικογένεια του εκλιπόντος,

2 Να διαθέσει το ποσόν των 1000 Ευρώ υπέρ των τροφίμων του Κασιματείου Γηροκομείου Κυθήρων,

3.Να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα στον Κυθηραϊκό Τύπο και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.ΑΘΗΝΑ  22 Φεβρουαρίου 2013
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δρ. ΕΜΜ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ                             Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΛΥΤΣΟΣ


ΤΑ  ΜΕΛΗ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ, ΕΜΜ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΣ, ΕΜΜ. ΔΕΥΤΕΡΕΒΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ

 Στην Αθήνα σήμερα την 12η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων  συνήλθε εκτάκτως μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του συμπατριώτη μας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ν. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Eν ενεργεία επίλεκτου και δραστήριου μέλους του Δ.Σ. του Ιδρύματος και

Αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: