Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2012

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2017