ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 2011-2015.