ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ